Verschillende Monotch TLEX platforms

Wij bieden oplossingen voor het volledige mobiliteitsecosysteem

De activiteiten van Monotch beslaan het gehele mobiliteits ecosysteem van verkeer, parkeren tot mobility as a service.
Door data, diensten en transacties met elkaar te verbinden, helpt Monotch klanten om in te spelen op de laatste mobiliteitstrends en -uitdagingen. Monotch verbetert de verkeersdoorstroming en biedt slimme oplossingen op het gebied van verkeer, parkeren en reizen en draagt hiermee bij aan veilige, slimme en duurzame mobiliteit.
Het Monotch TLEX I2V Platform is een zeer schaalbaar platform special ontworpen om verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en andere wegkantsystemen aan service providers, automotive industrie, wegbeheerders en uiteindelijk de weggebruikers te kunnen koppelen.
Dit alles in bi-directioneel, continu, realtime en leverancier-onafhankelijk. Het uiteindelijke doel van TLEX I2V is om te zorgen voor een efficiënte, veilige en soepele doorstroming van het verkeer. Bovendien wordt TLEX-technologie ook in andere Europese landen en in diverse internationale C-ITS-pilots en showcases ingezet. Momenteel verbindt TLEX alle Nederlandse slimme verkeerslichten met weggebruikers en wegbeheerders. Met deze eerste landelijke implementatie wereldwijd worden weggebruikers geinformeerd, verkeer geprioriteerd en de verkeersstroom geoptimaliseerd . Bovendien wordt TLEX-technologie ook gebruikt in andere Europese landen en vaak gebruikt in internationale C-ITS-pilots en showcases.
Het Monotch TLEX City Hub Platform biedt smart mobility diensten zoals plannen, boeken, transacties en route advies voor gemeenten, service- en mobiliteitsproviders.
De aangeboden informatie is afhankelijk van de voorkeuren van de reiziger die mobiliteitsdiensten koopt in plaats van te investeren in transportmiddelen. Het platform maakt realtime mobiliteitsdata beschikbaar en toepasbaar, is gemakkelijk in gebruik en garandeert een continue interactie tussen de behoeften van de klant aan de ene kant en van de mobiliteitsaanbieder aan de andere kant.

Oplossingen