[ Mobilidata persbericht ]

Uniek cloud-platform voor communicatie met intelligente verkeerslichten

19 apr 2022

[Project]

PERSBERICHT

Dit platform is specifiek ontworpen om nieuwe verkeerstoepassingen mogelijk te maken in Vlaanderen. Externe partijen, zoals aanbieders van navigatiesoftware, hebben de mogelijkheid om na een goedkeuringsproces hun toepassingen op het platform aan te sluiten. Zo vormt Mobilidata een opportuniteit voor zowel weggebruikers als applicatiebouwers.

Het cloud platform TLEX® vormt het kloppend hart van het Mobilidata-systeem en wisselt op termijn miljoenen gegevens per minuut uit. De intensieve data-uitwisseling bij zo’n 250 intelligente verkeerslichten in Vlaanderen vormt een belangrijke stap om tegen eind 2023 het verkeer veiliger, vlotter, milieuvriendelijker en comfortabeler te maken in Vlaanderen.

Op veel plaatsen in Vlaanderen gaan verplaatsingen comfortabeler verlopen, omdat intelligente verkeerslichten minder vaak onnodig op rood staan. Niet alleen gemotoriseerd verkeer, maar ook fietsers en voetgangers kunnen door de technologie vlotter van A naar B reizen. Bovendien hoeven nood- en hulpdiensten op weg naar een noodsituatie niet door een intelligent rood licht te rijden, want ze krijgen groen en voorrang op het overige verkeer zodat ze veiliger en sneller op hun bestemming geraken. Tot slot zorgt de vlottere doorstroming en minder onnodig optrekken van auto’s en vrachtwagens ook voor een positieve impact op het milieu. Dit zijn geen dromen, maar concrete plannen van het Vlaamse Mobilidataprogramma voor 2022 en 2023.

Cruciaal voor deze plannen is een snelle, betrouwbare en geïntegreerde manier om gegevens uit te wisselen tussen weggebruikers en deze intelligente verkeerslichten. Het TLEX®-platform dat nu in gebruik is genomen, beantwoordt aan die behoefte. In het najaar worden enkele bestaande applicaties uitgebreid om deze uitwisseling te ondersteunen. Weggebruikers zullen zo relevante informatie ontvangen en hun gegevens geïnformeerd kunnen delen. In het kader van de bescherming van persoonsgegevens wordt een verplichte risicoanalyse uitgevoerd. Gegevens worden pas daarna, en na hieruit volgende bijkomende maatregelen, verwerkt.

Het TLEX®-platform is een product van het Nederlandse bedrijf Monotch, dat gespecialiseerd is in geconnecteerde mobiliteit en het platform uitrolt als onderaannemer van het Mobilidata-consortium. Dat is een groep private partners in het Mobilidata-programma, onder leiding van Be-Mobile. De huidige installatie is een doorontwikkeling van een systeem dat in Nederland al meer dan duizend intelligente verkeerslichten connecteert. Het is een essentiële bouwsteen die onzichtbaar is voor weggebruikers, maar waar ze later dit jaar dankzij verschillende apps verbinding mee kunnen maken.

Wim Vandenberghe, Senior advisor ITS, Mobilidata: “Een kleine vijftien jaar geleden kwam ik als beginnende onderzoeker in aanraking met dit concept van intelligente, data-uitwisselende verkeerslichten. Ondanks alle internationale onderzoeksinspanningen op dit domein, was er wereldwijd nog maar één land waar dit via grootschalige uitrol effectief tot in het dagelijkse leven van de inwoners was gebracht: Nederland, via het Talking Traffic-programma. Dat Vlaanderen nu dankzij het Mobilidata-programma intelligente verkeerslichten uitrolt en tegelijk de techniek nog verder ontwikkelt, is een wereldprestatie waar we ontzettend trots op mogen zijn.”

Mark Walker, Project Manager, Monotch: “De ingebruikname van de TLEX® is een belangrijke stap in de ontwikkeling van slimme mobiliteit in Vlaanderen. Het platform maakt veilige en betrouwbare uitwisseling van informatie mogelijk tussen weggebruikers en intelligente verkeerslichten waardoor we het verkeer veiliger, vlotter en duurzamer kunnen maken. Monotch is erg trots om op basis van ons eigen product en onze uitgebreide expertise op dit domein gekozen te zijn door de Vlaamse overheid om deel uit te maken van het Mobilidata-programma.”

Perscontact:

Katrien Kiekens, woordvoerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV): katrien.kiekens@mow.vlaanderen.be, +32 499 55 67 33

Pieter Van Nuffel, persrelaties imec: pieter.vannuffel@imec.be, +32 499 46 86 70

Over Mobilidata

Het Mobilidata-programma is opgestart door de Vlaamse overheidsdiensten Agentschap Wegen en Verkeer, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Innoveren en Ondernemen, en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie. Het programma wordt gecoördineerd door strategisch onderzoekscentrum imec en krijgt extra financiële steun van de

Europese Unie (Connecting Europe Facility, CEF).

Technologie is het middel dat Mobilidata gebruikt om het verkeer in Vlaanderen veiliger, vlotter, duurzamer en comfortabeler te maken. Mobilidata brengt mobiliteitsinformatie samen van weggebruikers, weginfrastructuur, voertuigen, applicaties en overheidssystemen, verwerkt de gegevens en stelt ze dan beschikbaar voor alle weggebruikers, ongeacht hun vervoersmiddel. Zo kunnen weggebruikers meer gepersonaliseerde verkeersmeldingen op hun route ontvangen. En op kruispunten met intelligente verkeerslichten kan het verkeer dynamischer worden afgehandeld op basis van het werkelijke verkeer. De realisatie van de technologische mobiliteitsoplossingen gebeurt binnen het Mobilidata-programma in co-creatie met bedrijven die uitgebreide expertise hebben in verkeerstechnologie.

Over Monotch

Monotch is de leidende C-ITS-gegevensaggregator die veiliger, duurzamer en efficiënter wegtransport mogelijk maakt. Dit doen ze via hun Traffic Live Exchange (TLEX®)-platforms. Monotch wordt erkend als toonaangevend in de Europese slimme mobiliteitsindustrie met zijn bekroonde platform. TLEX® verbindt data, diensten en transacties. Ze helpt haar klanten in te spelen op de laatste mobiliteitstrends en -uitdagingen. Monotch verbetert de doorstroming en biedt oplossingen voor slim verkeer en slim reizen en draagt daarmee bij aan veilige, slimme en duurzame mobiliteit.

Over Be-Mobile

Be-Mobile is een smart mobility dienstverlener, met hoofdkantoor in Gent, België. Vanuit haar expertise ontwikkelt Be-Mobile hoogtechnologische oplossingen op het vlak van slimme mobiliteit, verkeersmonitoring en -beheer, geconnecteerde voertuigtechnologieën, verkeersinformatie, mobiele betaling en tolheffing om de weg vrij te maken voor een vlottere dagelijkse mobiliteit.

Be-Mobile, met het Belgische telecombedrijf Proximus als meerderheidsaandeelhouder, helpt verkeersmanagers bij hun taak om het verkeer veiliger en vlotter te laten verlopen door gebruik te maken van de kracht van geconnecteerde voertuigen en reizigers. Het Be-Mobile Connected Vehicle Platform combineert gegevens van smartphones of rijdende voertuigen met gegevens van sensoren langs de weg, multimodale informatie, parkeergegevens en meer.

De uitrol van het deelproject Mobilidata CORE, waar de oplevering van de TLEX® onderdeel van is, gebeurt door een consortium van bedrijven onder leiding van Be-Mobile.