Project news

Monotch maakt sinds kort deel uit van NordicWay3, een EU C-ITS-proefproject waarmee voertuigen, infrastructuur en netwerkbeheerders veiligheidsrisico’s en andere informatie van wegen in de Noordse landen met elkaar kunnen communiceren. Monotch participeert in verschillende werkgroepen, waaronder de werkgroep Interchange-knooppunten en de werkgroep Verkeerssignalen en draagt eveneens bij aan de kennis die is opgedaan in eerdere Europese ITS-projecten zoals Talking Traffic, Intercor en CONCORDA

De Scandinavische landen Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden hebben besloten hun C-ITS-samenwerking die begon met het NordicWay-project verder te ontwikkelen en verder te zetten met het NordicWay2-project via uitgebreide gezamenlijke proefactiviteiten binnen het project “NordicWay 3 – Stedelijke verbinding”. Het voorgestelde project, gevormd door ministeries en wegbeheerders, zal (studies met piloten) innovatieve belangrijke C-ITS-diensten inzetten. Het project is een samenwerking tussen publieke en private partners in Finland, Noorwegen, Zweden en Denemarken en bouwt voort op de resultaten van de eerdere NordicWay-projecten.

Tijdens de recente, goed bezochte, startbijeenkomst in Stockholm presenteerden alle betrokken partijen hun suggesties die resulteerden in een eerste verdeling van taken en werkgroepen. Monotch heeft zich aangesloten bij verschillende werkgroepen, waaronder de werkgroep Uitwisseling Knooppunten en de werkgroep Verkeerssignalen, en heeft als doel bij te dragen aan de kennis die is opgedaan in eerdere ITS-projecten als Talking Traffic, Intercor en Concorda. In de komende maanden zal verdere verfijning plaatsvinden om het projectsucces in de toekomst te garanderen.

Meer informatie over Nordic Way is te vinden op https://www.nordicway.net/.

Geef een reactie

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken cookies om de inhoud van onze website te personaliseren en het verkeer te analyseren. Hieronder kan je aangeven wat je voorkeuren zijn.

Privacy policy | Sluiten
Instellingen