Project details

Oplossing
TLEX I2V Platform

Wil je meer informatie of een demonstratie?

We helpen u graag

Interface voor Provincie Noord-Holland

Interface om ITS-data van verkeersregelinstallaties te ontsluiten

Binnen de provincie Noord-Holland is een speciaal uitvoeringsprogramma Smart Mobility ingericht dat in 2018 en 2019 (met inmiddels uitloop naar 2020) ten uitvoer wordt gebracht. Dit uitvoeringsprogramma heeft tot doel bij te dragen aan de provinciale opgaven voor mobiliteit, verstedelijking, energie- en economische transitie en leefbaarheid. Het accent bij mobiliteit ligt hierbij op een transitie naar slimme, schone en veilige mobiliteit, waarbij de gebruiker centraal staat. Gekeken wordt welke nieuwe technologieën en innovaties hieraan een succesvolle bijdrage kunnen leveren. Het programma bestaat uit vier pijlers: data en informatie, voertuigtechnologie, fysieke en digitale infrastructuur en Mobility as a Service (Maas). Voor elk van deze pijlers zijn projecten uitgewerkt die leiden tot het uitvoeren van studies, het houden van testen en het uitproberen van pilots in de praktijk.

Hiervoor heeft de provincie inmiddels een proeftuin ingericht op de provinciale wegen rond Schiphol. Er is binnen het programma aandacht voor zowel fiets-, auto-, vracht-, busverkeer en voor de scheepvaart. Binnen deze proeftuin zijn inmiddels een aantal Intelligente Verkeersregelinstallaties (iVRIs) in gebruik genomen.

Ten behoeve van een aantal ITS-test projecten, binnen het uitvoeringsprogramma Smart Mobility, waaronder CONCORDA is het nodig de ITS-data van deze iVRIs te ontsluiten naar derde partijen, via een standaard interface, die de ETSI berichten van de iVRIs doorzet. Hiervoor is de op TLEX ontwikkelde IF2 interface gekozen. Monotch maakte de koppeling met wegkantapparatuur en verkeersregelinstallaties mogelijk en maakte de datacommunicatie beschikbaar in ETSI via een IF2-interface voor service providers.

De plug-and-play-mogelijkheid van TLEX heeft zijn waarde al bewezen voor de provincie want hierdoor konden de verbonden service providers ruim binnen de deadlines toegang krijgen tot de gegevens, en nog belangrijker, met een minimale latentie en een maximale beveiliging.

TLEX I2V Platform

Een zeer schaalbaar platform ontworpen voor omgevingen waarin grote aantallen apparaten en / of sensoren leveranciersonafhankelijk realtime gegevens uitwisselen. Naast ongeëvenaarde prestaties en schaalbaarheid zijn de hoogste normen voor beveiliging en privacy de belangrijkste functies.