Project news

Data krijgt een steeds groter belang in onze samenleving en economie. De supply chain-sector moet echter nog stappen zetten als het gaat om het benutten van alle aanwezige data. Waardevolle informatie ontstaat pas als we de data verwerken, met elkaar in verband brengen en analyseren. Nieuwe inzichten ontstaan door trends, patronen en onderlinge relaties in data bloot te leggen.

Onder de naam DALI, (Data Science voor Logistieke Innovatie) worden aan de hand van bedrijfscases concrete toepassingen van data science in de supply chain gerealiseerd. DALI is een proeftuin om dataficering in de logistieke sector van Zuid-Nederland naar een hoger plan te tillen en daarmee de sector toekomstbestendig te maken. DALI zet in op ontwikkeling van kennisintensieve logistiek (smart logistics): het bedenken, ontwikkelen, demonstreren en toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen. Met als doel een hogere toegevoegde waarde, een efficiëntere afhandeling van goederenstromen en het behoud van onze internationale marktpositie.

18 bedrijven, waaronder Monotch, participeren in de DALI-proeftuin met een eigen bedrijfscase. De bedrijfscases laten zien dat de supply chain veel potentie biedt om data te benutten. De vertaling naar informatie zorgt voor kostenvoordeel, meer omzet en het optimaal inzetten van mensen en middelen. Niet alleen voor de partners in het DALI -project maar ook  voor het bedrijfsleven en kennisinstellingen die geen onderdeel zijn van dit project.

Het ontsluiten en gebruiken van data moet resulteren in strategisch inzicht, de voorspelling van de vraag en de input voor planning. Een goudmijn aan logistieke data dus, dat samen met de DALI-partners gedolven kan worden.

TLEX-data van wegkantsystemen en verkeerlichten inzetten voor de logistieke sector
Doelstelling van het samenwerkingsproject binnen DALI met o.a. het havenbedrijf en de provincie Noord-Brabant is om de data-technologie van Monotch verder te ontwikkelen. In DALI streeft Monotch ernaar om een geautomatiseerd dataplatform waarop real-time data van sensoren en bronnen zoals camera’s, toegangshekken en verkeerslichten binnenkomt, landelijk beschikbaar te maken voor eindgebruikers zoals automobilisten en klanten van het havenbedrijf.

Achtergrond DALI
In het project DALI (Datascience voor Logistieke Innovatie) wordt op basis van 18 bedrijfscases in de komende 3 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van generieke instrumenten voor kennisinstellingen en werkveld. Dit met als doel om de supply chain dataficering voor Zuid-Nederland te versnellen en versterken. Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid én door een bijdrage uit de Regio Deal Midden- en West-Brabant.

Voor meer informatie over het DALI project, zie https://dali.lcb.nu/.

Voor meer informatie over het Monotch geautomatiseerde dataplatform, zie https://dali.lcb.nu/project/monotch.

Parkeren tijdens Covid -19
Breda klaar voor 1,5m-proof parkeerdiensten

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken cookies om de inhoud van onze website te personaliseren en het verkeer te analyseren. Hieronder kan je aangeven wat je voorkeuren zijn.

Privacy policy | Sluiten
Instellingen