TLEX I2V

Verkeersdoorstroming fijnmaziger regelen met behulp van TLEX

Verkeersdoorstroming fijnmaziger regelen met behulp van TLEX
Nederland heeft zo’n 5.000 verkeersregelinstallaties (VRIs), waarvan nu 350 iVRI (intelligente verkeersregelinstallaties). Enkele honderden iVRI’s zijn er in voorbereiding. De invoering gaat wel veel trager dan aanvankelijk verwacht – met name in de grote steden- omdat de materie complex is en standaardisatie tijd kost. Normaal gesproken worden verkeerslichten in 15 jaar afgeschreven. Het is de bedoeling dat er tot 2023 nog minstens 1.000 iVRI’s bijkomen.

Een slim kruispunt ziet verkeer eerder aankomen. Dat helpt de doorstroming fijnmaziger te regelen, of om brandweer en ambulance vrij baan te geven. Ook speciale verkeersgroepen kunnen prioriteit krijgen. Denk aan een bus met vertraging, of een zwaarbeladen vrachtwagen die om brandstof te besparen en uitstoot te verminderen beter kan doorrijden.

Traffic Light Exchange (TLEX) van Monotch, een platform voor live verkeersgegevens, zorgt voor de dataverbinding tussen alle iVRI’s en weggebruikers in Nederland. De realisatie van TLEX ontstond als een samenwerkingsproject tussen Monotch en Swarco, als onderdeel van het Partnership Talking Traffic. Het idee van Talking Traffic is dat het verkeerslicht terugpraat: de automobilist ziet op zijn telefoon, of het licht op groen of op rood staat. Hoelang je moet wachten, hangt af van de verkeersregels. En die zijn voor traditionele VRI’s al behoorlijk complex.

Het complete artikel is te lezen op:

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/06/hoe-lang-moet-je-wachten-voor-het-rode-licht-a3985849

TLEX I2V

Gestage uitbreiding van iVRI’s in Nederland

Gestage uitbreiding van iVRI’s in Nederland
Op steeds meer plekken zien we hoe digitalisering en gebruik van data in de wereld van verkeer en vervoer verder vorm krijgt. De uitrol van Intelligente Verkeersregelinstallaties (iVRI’s) over ons land breidt gestaag uit. Op dit moment zijn er iets meer dan 300 iVRI’s op straat gerealiseerd en via TLEX (Traffic Light Exchange) aangesloten op de dataketen. Deze regelen het verkeer op straat en sturen data naar en ontvangen data van weggebruikers via TLEX.

Het TLEX I2V platform van Monotch zorgt voor de verbinding tussen alle iVRI’s en weggebruikers in Nederland. De real-time uitwisseling van berichten tussen verkeerslichtregelaars maakt het mogelijk om weggebruikers groen licht, geoptimaliseerd snelheidsadvies aan te bieden en om voorrang te geven aan specifiek verkeer, bijvoorbeeld hulpdiensten, fietsers of ‘groen’ verkeer.

Als onderdeel van Talking Traffic hebben wegbeheerders al ruim 800 iVRI’s besteld. Hiervan waren er eind 2019 zo’n 600 gerealiseerd, de overige 200 volgen in het eerste kwartaal van 2020. Deze 800 iVRI’s zijn tot stand gekomen door het aanpassen van bestaande verkeersregelinstallaties. Wegbeheerders zijn in de tussentijd ook bezig om verkeersregelinstallaties te vervangen, omdat deze te oud waren. Per jaar gaat het om ongeveer 10% van de circa 5.500 verkeersregelinstallaties, dat wil zeggen zo’n 550 per jaar. Leveranciers leveren dan ook eigenlijk geen ‘normale’ VRI’s meer, maar alleen nog iVRI’s.

Meer informatie over de status van de iVRI’s in Nederland is te lezen op de Talking Traffic site.

https://www.talking-traffic.com/nl/nieuws/hoe-staat-het-met-de-ivri

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken cookies om de inhoud van onze website te personaliseren en het verkeer te analyseren. Hieronder kan je aangeven wat je voorkeuren zijn.

Privacy policy | Sluiten
Instellingen