TLEX I2V

Succesvolle lancering Nederlandse Urban Data Access Platform

Met een succesvolle livegang op 5 januari en een drietal drukbezochte informatiesessies ging begin 2021 het Urban Data Access Platform (UDAP) van start. Alle wegbeheerders en gecertificeerde serviceproviders in Nederland kunnen vanaf nu gebruik maken van de talrijke dataservices van het nieuwe landelijke dataplatform, dat in opdracht van het ministerie van IenW ontwikkeld is als data-uitwisselingspunt in de Talking Traffic keten. De afgelopen weken zijn alle, op straat gerealiseerde intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), gekoppeld aan het platform. De komende jaren wordt dat aantal nog verder uitgebreid en worden ook andere objecten verbonden aan UDAP, zoals pollers, sensoren en meetsystemen voor bandenspanning en doorrijdhoogte. Dankzij de ultrasnelle data-uitwisseling via UDAP kan met intelligente infrastructuur een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en duurzaamheid in Nederland.

Wat zeggen de initiatiefnemers over UDAP?
Als initiatiefnemer en opdrachtgever voor de ontwikkeling van UDAP verwacht het ministerie van IenW dat UDAP met name voordelen gaat opleveren voor het efficiënter afwikkelen van verkeer en het doorontwikkelen van informatiediensten voor weggebruikers. Naast de data-uitwisseling zijn er handige functies toegevoegd aan UDAP zoals kwaliteitscontrole, kwaliteitsmonitoring, een koppeling met andere objecten naast iVRI’s en een functie om de beleidsregels voor het prioriteren vast te leggen. “Het komende jaar zullen we niet alleen meer inzicht krijgen in de data-uitwisseling met intelligente objecten en de impact op de verkeersdoorstroming, maar bijvoorbeeld ook voor toepassingen ten behoeve van verkeersveiligheid en duurzaamheid”, aldus Vincent Habers, die namens IenW de implementatie van UDAP begeleidt voor Talking Traffic.

Monotch verzorgt de datakoppeling voor UDAP, het in milliseconden en betrouwbaar uitwisselen van iVRI-data en voertuigverplaatsingsdata. Menno Malta van Monotch licht toe hoe dit in zijn werk gaat. “UDAP ontvangt data van verschillende wegkantsystemen, ongeacht welke leverancier, en stuurt deze data geautomatiseerd door naar de wegbeheerders. Omgekeerd ontvangt UDAP ook (geanonimiseerde) verplaatsings- en voertuig-gerelateerde data van weggebruikers. Naast de inzet van het TLEX I2V softwareplatform voor UDAP, zien we toe op de kwaliteit, security en privacy van de data-uitwisseling. De status van alle data wordt inzichtelijk gemaakt in dashboards. Met ingang van 1 maart zullen wegbeheerders proactief meldingen en adviezen voor opvolging ontvangen, wanneer de verbinding met de gekoppelde objecten wegvalt. Voor vragen over de UDAP-meldingen en -protocollen kunnen wegbeheerders terecht bij een speciale helpdesk die mede ondersteund wordt door de verkeersmanagers van MAP traffic management (MAPtm).”

MAPtm, specialist in operationeel traffic management, assisteerde Monotch o.a. bij het opzetten van de kwaliteitscontroles van de data. Ook formuleerden zij gezamenlijk met Monotch de prestatie-indicatoren voor alle kruispunten in Nederland. Deze prestatie-indicatoren worden via UDAP continu gemonitord en halfjaarlijks herzien. MAPtm geeft wegbeheerders waar nodig ook verkeerskundige ondersteuning voor de diensten Informeren, Prioriteren en Optimaliseren via UDAP. Nuno Rodrigues van MAPtm stelt dat, hoe meer iVRI- en voertuigdata er wordt benut, hoe meer impact we op de weg zullen gaan merken.

Directe meerwaarde voor wegbeheerders
Bij de informatiesessies konden wegbeheerders, serviceproviders en leveranciers van wegkantsystemen alvast kennismaken met de datadiensten en koppelingsmogelijkheden van UDAP. Zij zijn enthousiast over de mogelijkheden, want UDAP biedt hen nu uitgebreide monitorings- en rapportagefunctionaliteiten met informatie over de status en de datastromen van de aangesloten wegkantsystemen. Wegbeheerders zijn vooral blij dat alles overzichtelijk op één platform is ondergebracht.

Volgens Jaco van Veldhuijsen, projectmanager Slimme mobiliteit bij de Provincie Utrecht die ook deelnam aan de test voorafgaand aan de oplevering van UDAP, is het gemak van alles op één plek, met direct zicht op alle verbonden objecten en datastromen een gigantische stap voorwaarts voor wegbeheerders. “Zo houden we zicht op en controle over de verkeersstromen in de regio en ontvangen we direct meldingen in het dashboard wanneer er iets misgaat in de data-uitwisseling. Aan de hand van de ontvangen adviezen n.a.v. de melding kun je vervolgens achterhalen waar de datastroom vastloopt. Ook is het mogelijk om zelf de prioriteitsregeling aan te passen en in het geval van calamiteiten en wegwerkzaamheden kunnen we ook zelf ingrijpen in het systeem en de verbinding bijvoorbeeld even pauzeren.”

TLEX I2V

Meer flexibiliteit in berichten, berichttypen en interfaces

TLEX I2V breidt uit met koppelvlak- en governance functionaliteiten
Naast de overzichtelijke dashboards en KPI’s in de vernieuwde gebruikersportal, biedt het TLEX I2V-platform ook extra interfaces, kan het worden aangepast aan verschillende berichttypen en is het onlangs uitgebreid met standaard-conforme berichten zoals ETSI-berichten en aankomende C-Roads-norm.

Het vernieuwde TLEX I2V platform is uitgebreid met extra koppelvlakken, kan op diverse berichttypes worden afgestemd en is onlangs uitgebreid met standaard-conforme berichtgeving zoals:

  • Keuze voor AMQP1.0 als koppelvlak in lijn met aankomende C-Roads standaarden
  • Ondersteuning bij uitgaande bericht formats zoals ETSI, DATEXII
  • Toevoeging van nieuwe berichttypes zoals nieuwe soorten ETSI berichten

Zo biedt het platform nog meer flexibiliteit in berichten, berichttypes en koppelvlakken.

Wegbeheerders en overige eigenaren van wegkantsystemen kunnen voortaan eigen toegangspolicies definiëren en deze koppelen aan hun systemen. Via deze policies kunnen zij bepalen welke partijen er toegang krijgen tot de data van hun objecten. Hiermee wordt maximale controle voor object eigenaren en wegbeheerders mogelijk gemaakt. Een screenprint functie is eveneens beschikbaar.

Kortom, met de toevoeging van deze extra functionaliteiten krijgt het TLEX I2V platform een behoorlijke upgrade en is klaar voor de toekomst.

TLEX I2V

Overzichtelijke weergave TLEX I2V data met dashboards en KPI’s

Om onze klanten nog beter te kunnen bedienen, is midden vorig jaar de opslag van meta data voor het TLEX I2V platform verder uitgebreid. Vervolgens is in de eerste helft van 2020 het platform uitgerust met Dashboarding en KPI’s. Dit om de data overzichtelijk en geïntegreerd in het gebruikersportal weer te kunnen geven.

Zo geven de TLEX I2V dashboards onder meer inzicht in:

  • Overall status van de verbonden objecten
  • Status van de verbinding met de verbonden objecten (verbindingstatus, verbroken verbindingen, redenen van verbroken verbindingen, pogingen tot verbinding  etc.)
  • Omvang van de data-uitwisseling (aantallen berichten per type per verbonden object versus aantallen andere objecten en benchmarks, uitgebreide data-doorvoer etc.)
  • Continuïteit/beschikbaarheid van de data-uitwisseling (worden er berichten ontvangen, vallen er berichtenstroom stil, zijn er dalingen vanwege trage verwerking; dit alles afgezet tegen andere objecten)
  • Kwaliteit (compleetheid en juistheid) van de data-uitwisseling
  • Latency van de datastromen (in absolute zin en afgezet tegen grenswaarden).

Ook is TLEX I2V uitgebreid met een alert functionaliteit; voor alle KPI’s is het mogelijk om alerts in te stellen. Afhankelijk van de instellingen krijgen gebruikers periodiek – bijvoorbeeld dagelijks – een lijst van actuele afwijkingen ten opzichte van gestelde grenswaarden.

Daarnaast zijn de dashboards interactief in gebruik en voorzien van zoomfuncties, selectie en filteropties.

Partners van Monotch krijgen de mogelijkheid om aanvullende dashboards te definiëren. En dankzij de ‘single sign on’ laag kunnen partners aanvullende data en analyses toegankelijk maken in het gebruikersportal. Hoe dit eruit ziet, tonen wij u aan de hand van enkele voorbeelden van Dashboarding.

Homepage per specifieke wegbeheerder
Pagina waarop per wegbeheerder in één oogopslag meldingen van de verbonden objecten zichtbaar zijn plus links naar verbindingstatus en de diverse dashboards verdeeld over categorieën Verbinding, Data omvang en Data kwaliteit.

Verbindingsstatus
Verbinding en sessie opbouw inclusief oorzaken van de verbindingsproblemen.

Voorbeelden Data omvang
Inzicht in berichten per seconde, doorvoer en volume per berichttype, zowel in aantallen als bytes.

Voorbeelden Data kwaliteit
Inzicht in niet-conforme wegobjecten op inhoud berichten

TLEX I2V TLEX I2V

TLEX I2V 2.0 verbindt alle wegkantsystemen

Het TLEX I2V-platform van Monotch – speciaal ontworpen om apparatuur langs de weg te verbinden met service providers, de auto-industrie, wegbeheerders en uiteindelijk de weggebruikers – is aanzienlijk uitgebreid en biedt nu nog veel meer mogelijkheden voor gebruik.

In eerste instantie was het platform ontwikkeld voor het verbinden van kruispunten, voor het creëren van data-uitwisseling met verkeerslichten. In de nieuwe TLEX I2V versie is het echter ook mogelijk om een koppeling te maken met andere wegkantsystemen. Hierbij wordt een real-time datastroom met verschillende objecten van verschillende leveranciers van verschillende wegbeheerders mogelijk gemaakt en beschikbaar gesteld voor oplossingen van verschillende service providers.

In de nieuwste versie van TLEX i2V is dit volledig doorgevoerd, hetgeen betekent dat wegkantsystemen als verkeerslichten, matrixborden, tekstkarren en WIS-auto’s een ‘type- aanduiding’ kunnen krijgen en dat de eigenschappen, governance en kwaliteitscontroles afhankelijk zijn van het type wegkantapparatuur.

Daarnaast zijn limieten, kwaliteitscontroles en dergelijke nu ook differentieerbaar per object en/of domein. Dit is eveneens doorgevoerd in de schermen en rapportages, denk hierbij bijvoorbeeld aan variabele naamgevingen. Hierdoor wordt een nog completere ondersteuning voor andersoortige wegkantapparatuur mogelijk gemaakt.

Doordat Monotch beschikt over real-time data van alle wegkantsystemen, kan het de gehele C-ITS mobiliteitsketen bedienen. En dit kan veel voordelen opleveren voor de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid op het Nederlandse wegennet en voor de veiligheid en comfort van weggebruikers. De nieuwe dashboardfunctionaliteit is in eerste instantie ontwikkeld op verzoek van andere Europese regio’s, maar de nieuwe features zijn uiteraard ook beschikbaar voor Nederlandse klanten.

TLEX I2V

TLEX to the max

Next level stress testing
Recent voltooide Monotch een serie van grootschalige stress/performance testen voor ons TLEX I2V platform. Na enige maanden voorbereiding hebben we 2 weken vrijwel non-stop getest met zeer succesvolle uitkomsten. Niet alleen konden we bewijzen dat TLEX I2V ook bij zeer grootschalige deployments efficiënt horizontaal schaalbaar is, ook konden we een aantal software verbeteringen uitgebreid testen en objectief vaststellen dat we hiermee een nog hogere graad van efficiency bereiken.

Diegenen die Monotch al wat langer volgen weten dat we druk bezig zijn om allerlei wegkant objecten te verbinden met, uiteindelijk, de weggebruiker. In essentie betekent dit de uitwisseling van grote hoeveelheden berichten in zo min mogelijk tijd. En dat natuurlijk betrouwbaar, veilig en met toepassing van de nodige governance regels.

Nu durven we wel te kunnen stellen dat we dat data uitwisselings ‘kunstje’ aardig goed beheersen. Op dit moment leveren we immers dagelijks al meer dan 500 miljoen berichten uit en daar hebben we gemiddeld één milliseconde per bericht voor nodig. Iets om trots op te zijn maar geen verrassing voor het Monotch team, want volledig in lijn met de uitkomsten van de performance testen die we sinds 2017 bij elke wijziging van het platform uitvoeren.

Maar we houden van een uitdaging en nu we steeds meer soorten objecten ondersteunen en onze vleugels uitslaan naar meer en meer landen was het tijd voor een nieuwe grootschalige test sessie, intern ‘TLEX to the max’ gedoopt.

Allereerst was het natuurlijk de vraag wat in dit geval ‘the max’ inhoud. Na gezonde discussie besloten we uit te gaan van een setup van 7.500 data leverende kruispunten, 10.000 ‘lichtere’ objecten (denk aan wegkantsystemen, slagbomen en andere toegangsbarrierres, wegsensoren) dit in combinatie met 5 miljoen data leverende virtuele weggebruikers en 20 ‘data consumerende’ service providers. Oftewel ca 95 miljard afgeleverde berichten per 24 uur. Al met al een setup waar we, als C-ITS diensten grootschalig worden uitgerold, de complete Benelux mee kunnen ondersteunen.

Dit was ook het moment waarop de financiële mensen van Monotch zich zorgen begonnen te maken. Want naast een testomgeving die het mogelijk maakt de geplande enorme hoeveelheden data te verwerken was ook een omgeving nodig om deze berichten überhaupt te genereren. Immers, we kunnen alleen zuiver testen als deze data buiten het platform wordt gegenereerd. Gelukkig waren onze diverse partners bereid mee te investeren in ‘TLEX to the max’ en kwam ook hier groen licht zij het met een (gelukkig substantieel) maximum aan computing capaciteit. Hiermee werd het uitgangspunt van de testen wel enigszins aangepast namelijk tot “hoeveel load kunnen we verwerken met de ter beschikking gestelde testcapaciteit”.

Naast het bepalen van de benodigde ‘computing’ capaciteit voor grootschalige deployments wilden we vooral ook zekerheid krijgen over het resultaat van een aantal verbeteringen die we hebben ontwikkeld voor de core van TLEX I2V. Daarom zijn in de voorbereiding diverse test scenario’s samengesteld bestaande uit wisselende loads, wisselende instellingen en diverse TLEX versies.

Het uitvoeren van de testen was vervolgens zeker geen routine. Naarmate we de load verder opvoerden werden geleidelijk geconfronteerd met diverse bottle-necks, met name in de aanvullende componenten zoals governance en monitoring. Waardevolle zaken die tijdens de test periode direct hebben geleid tot een aantal verstevigingen van het platform. Daarnaast konden we vaststellen dat enkele softwareaanpassingen een substantiële impact bleken te hebben op de efficiency van de opschaling, dit met behoud van het ‘near zero latency’ karakter van TLEX I2V.

Nadat we alle geplande testen hadden uitgevoerd zijn we nog even doorgegaan met het verhogen van de aantallen: uiteindelijk verbonden we bijna 11.000 fictieve kruispunten met 10 miljoen data leverende weggebruikers. Gemiddelde latency? 5 milli-seconden……

Laat die C-ITS scale-up maar komen, TLEX I2V is er klaar voor!

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken cookies om de inhoud van onze website te personaliseren en het verkeer te analyseren. Hieronder kan je aangeven wat je voorkeuren zijn.

Privacy policy | Sluiten
Instellingen