Project news

Cameraherkenning haven Moerdijk zorgt voor efficiënte containerregistratie

Het haven- en industrieterrein De Entree bij Moerdijk is een innovatie rijker. Want recentelijk is er bij de toegangspoort van het terrein een nieuwe mast geplaatst die is voorzien van een innovatief camerasysteem waarmee de containerregistratie kan worden getest. Op deze manier is er niet alleen beter zicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen, maar kunnen bedrijven de beschikbare data van de cameraregistratie eveneens realtime in hun logistieke planning gebruiken. Het camerasysteem van Sentors is onderdeel van het pilotproject DATACLEP waarbij data van sensoren op het terrein in realtime beschikbaar worden gemaakt voor o.a. bedrijven op het terrein, vrachtwagenchauffeurs en hulpdiensten. Monotch zorgt voor de data-koppeling met het camerasysteem. De inzet van deze nieuwe technologie zorgt niet alleen voor een efficiëntere afhandeling van goederenstromen en veiligheid maar draagt uiteindelijk ook bij aan een betere doorstroming op bedrijventerreinen.

Toegangsconfiguratie en notificaties voor bedrijven
Met een enkele camera worden de binnenkomende shipping containers herkend aan de hand van de BIC code. Tevens worden de codes van gevaarlijke stoffen op ADR-borden (GEVI en UN nummers) meegenomen. Met deze metingen krijgt het Havenbedrijf in Moerdijk een beter beeld van de volumes en de verschillende vervoerde stoffen bij toegangspoort de Entree en kan het deze gegevens vervolgens vergelijken met de multimodale faciliteiten op water en spoor. Naast het havenbedrijf zijn er ook ander bedrijven op het haven- en industrieterrein betrokken bij de pilot. Ook zij kunnen straks een notificatie ontvangen wanneer er een container is gedetecteerd bij de toegangspoort en daarnaast een archief raadplegen met foto’s en tijdstippen, hetgeen nuttig kan zijn bij visuele inspecties en eventuele schadedisputen.

Data-deling in een gezamenlijk meetsysteem
Deze toegangsconfiguratie en data-deling met bedrijven op een haven- en industrieterrein is nog niet eerder getest en er is in dit geval ook geen duidelijke eigenaar van de data. Meerdere partijen kunnen namelijk interesse hebben in dezelfde container; elk met hun eigen belangen. Doel van deze pilot is dan ook te komen tot een solide “gegevensbeheer” aanpak, waarbij niet alleen de data veiligheid wordt geborgd, maar eveneens wordt bepaald wie/waar/wanneer/hoe toegang mag hebben tot deze data. Door het delen van data via een gezamenlijk meetsysteem kan er voor meerdere partijen op het industrieterrein toegevoegde waarde ontstaan. De uitwerking van de data-deling bij De Entree ligt in handen van Monotch die hiermee al veel ervaring heeft opgedaan in de verkeersindustrie.

       

Dataficering in de logistieke sector
Het pilotproject DATACLEP is onderdeel van DALI dat als doel heeft om de dataficering in de logistieke sector van Zuid-Nederland naar een hoger plan te tillen. Het zet in op de ontwikkeling van smart logistics: het bedenken, ontwikkelen en toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen. Met als doel: meer toegevoegde waarde voor alle stakeholders, een efficiëntere afhandeling van goederenstromen en het behoud van onze internationale marktpositie.

Voor meer informatie, zie ook: https://www.portofmoerdijk.nl/nieuws/datakansen-in-de-praktijk-voor-port-of-moerdijk/

 

Project news

Webinar Infra data voor Brabantse Logistieke hotspots

Ontdek de kansen van infrastructurele data voor Brabantse logistieke hotspots bij het LCB webinar op 17 september

Stel je voor dat beschikbare data bijdraagt aan een betere doorstroming voor bedrijventerreinen en steden en dat er met cameraherkenning beter zicht is op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Via allerlei systemen en sensoren wordt er data vastgelegd, die zeer relevant en waardevol is voor en rondom de logistieke hotspots in Brabant. Met nieuwe technieken kan er steeds meer data vastgelegd en ontsloten worden. Ook beschikken we over mogelijkheden om de data om te zetten in real time informatie.

Op 17 september van 13.00 – 14.30 uur presenteert de Logistics Community Brabant in een online webinar twee projecten die laten zien hoe beschikbare infrastructurele data vertaald wordt naar waardevolle actuele informatie voor wegbeheerders, veiligheidsregio’s, logistiek dienstverleners en weggebruikers.

  • DALI deelnemers Sentors en Monotch presenteren het DALI-project DATACLEP waarin data van relevante sensoren op het bedrijventerrein van Haven- en Industriegebied Moerdijk real-time beschikbaar wordt gemaakt.
  • En de Atlas Leefbare Stad van Logistics Community Brabant maakt visueel hoe de infrastructuur in Brabant daadwerkelijk gebruikt wordt en hoe de doorstroming naar en bereikbaarheid van locaties verbeterd kan worden. En digitaal betekent in ons geval ook altijd actueel.

Naast de projectpresentaties in dit webinar is er ook een paneldiscussie over hoe deze projecten breder toegepast kunnen worden in Brabant.

Laat u ook informeren over de mogelijkheden van nu en de nabije toekomst!

Aanmelden
U kunt hier aanmelden voor het online webinar van 17 september, 13.00 tot 14.30 uur. Enkele dagen voor het webinar ontvangt u de inloggegevens en het telefoonnummer voor het stellen van vragen via WhatsApp.

DALI-proeftuin
Onder de naam DALI, (Data Science voor Logistieke Innovatie) worden aan de hand van bedrijfscases concrete toepassingen van data science in de supply chain gerealiseerd. DALI is een proeftuin om dataficering in de logistieke sector van Zuid-Nederland naar een hoger plan te tillen en daarmee de sector toekomstbestendig te maken. In de DALI-proeftuin participeren 18 bedrijven, waaronder Monotch, met een eigen bedrijfscase. Doelstelling van het samenwerkingsproject DATACLEP in DALI is om met het havenbedrijf en de provincie Noord-Brabant de datatechnologie van Monotch ook toepasbaar te maken voor logistieke hotspots. In DALI streeft Monotch ernaar om een geautomatiseerd dataplatform van real-time data uit sensoren als camera’s, toegangshekken en verkeerslichten landelijk beschikbaar te maken voor eindgebruikers zoals automobilisten en klanten van het havenbedrijf.

Heeft u vragen over DALI en de DALI-projecten of ideeën om dataficering in de logistiek en supply chain sector in Zuid-Nederland naar een hoger plan te tillen, neem dan contact op met Bas Groot via groot.b@buas.nl.

Project news

DALI: een goudmijn aan logistieke data

Data krijgt een steeds groter belang in onze samenleving en economie. De supply chain-sector moet echter nog stappen zetten als het gaat om het benutten van alle aanwezige data. Waardevolle informatie ontstaat pas als we de data verwerken, met elkaar in verband brengen en analyseren. Nieuwe inzichten ontstaan door trends, patronen en onderlinge relaties in data bloot te leggen.

Onder de naam DALI, (Data Science voor Logistieke Innovatie) worden aan de hand van bedrijfscases concrete toepassingen van data science in de supply chain gerealiseerd. DALI is een proeftuin om dataficering in de logistieke sector van Zuid-Nederland naar een hoger plan te tillen en daarmee de sector toekomstbestendig te maken. DALI zet in op ontwikkeling van kennisintensieve logistiek (smart logistics): het bedenken, ontwikkelen, demonstreren en toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen. Met als doel een hogere toegevoegde waarde, een efficiëntere afhandeling van goederenstromen en het behoud van onze internationale marktpositie.

18 bedrijven, waaronder Monotch, participeren in de DALI-proeftuin met een eigen bedrijfscase. De bedrijfscases laten zien dat de supply chain veel potentie biedt om data te benutten. De vertaling naar informatie zorgt voor kostenvoordeel, meer omzet en het optimaal inzetten van mensen en middelen. Niet alleen voor de partners in het DALI -project maar ook  voor het bedrijfsleven en kennisinstellingen die geen onderdeel zijn van dit project.

Het ontsluiten en gebruiken van data moet resulteren in strategisch inzicht, de voorspelling van de vraag en de input voor planning. Een goudmijn aan logistieke data dus, dat samen met de DALI-partners gedolven kan worden.

TLEX-data van wegkantsystemen en verkeerlichten inzetten voor de logistieke sector
Doelstelling van het samenwerkingsproject binnen DALI met o.a. het havenbedrijf en de provincie Noord-Brabant is om de data-technologie van Monotch verder te ontwikkelen. In DALI streeft Monotch ernaar om een geautomatiseerd dataplatform waarop real-time data van sensoren en bronnen zoals camera’s, toegangshekken en verkeerslichten binnenkomt, landelijk beschikbaar te maken voor eindgebruikers zoals automobilisten en klanten van het havenbedrijf.

Achtergrond DALI
In het project DALI (Datascience voor Logistieke Innovatie) wordt op basis van 18 bedrijfscases in de komende 3 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van generieke instrumenten voor kennisinstellingen en werkveld. Dit met als doel om de supply chain dataficering voor Zuid-Nederland te versnellen en versterken. Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid én door een bijdrage uit de Regio Deal Midden- en West-Brabant.

Voor meer informatie over het DALI project, zie https://dali.lcb.nu/.

Voor meer informatie over het Monotch geautomatiseerde dataplatform, zie https://dali.lcb.nu/project/monotch.

Project news

C-ITS zorgt voor brandstofbesparing bij vrachtwagens

Vrachtauto’s die verbonden zijn met iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties) verbruiken substantieel minder brandstof dan reguliere vrachtwagens, zo wijzen de eerste resultaten van het ‘Connected Transport Corridors’ project uit. Vijfhonderd trucks die per dag vijf keer minder hoeven te stoppen kunnen een besparing van bijna 1 miljoen euro voor de transporteur opleveren. Binnen het project groeit het enthousiasme onder vervoerders om mee te doen. Logisch, want het levert aanzienlijke voordelen op.

Data-uitwisseling tussen verkeerslichtregelaars maakt het mogelijk om weggebruikers groen licht te geven, geoptimaliseerd snelheidsadvies aan te bieden en om voorrang te geven aan specifieke weggebruikers zoals vrachtauto’s en nood- en hulpdiensten. Verbonden zijn met verkeersregelinstallaties kan voor vervoerders een aanzienlijke brandstofbesparing opleveren. En het levert ook veel maatschappelijke voordelen op zoals een vermindering in de CO2 uitstoot en veiliger verkeer. Want door door groen licht te geven hoeven vrachtauto’s niet meer te stoppen en op te trekken waardoor ze veel minder brandstof verbruiken en minder CO2 uitstoten. En connected weggebruikers kunnen sneller worden geïnformeerd over naderende nood- en hulpdiensten waardoor schrikreacties kunnen worden beperkt.

Het TLEX I2V platform van Monotch zorgt voor de verbinding tussen de iVRI’s en de truck chauffeurs in Nederland. Logistiek vervoerders als Vos Transport en Gist Nederland die nu al met deze connected technologie rondrijden toonden hun eerste bevindingen.

Zo berekende Vos Transport dat 250 connected trucks door het vermijden van twee stops per dag – een heel voorzichtig scenario – een besparing oplevert van maar liefst 194.620 euro per jaar. Het leidt ook tot een reductie van ruim 344.530 kg CO2-uitstoot, wat gelijk staat aan het planten van 1.871 bomen. Gist Nederland heeft eind 2019 zeven vrachtwagens uitgerust met connected technologie en zien ook veel voordelen in de data-uitwisseling via TLEX. Bij de connected trucks nam het brandstofgebruik af met maar liefst 6,1% procent, en er werd 26,2 procent minder vaak geremd. Waardevolle eerste inzichten dus.

Meer informatie over de eerste cijfers van brandstofbesparing bij iVRI’s voor vrachtauto’s is te lezen in de Dutch Mobility Innovations nieuwsbrief.

Project news

Monotch realiseert data-keten voor Digitale Verkeersmanagementregels project

Bij het project Digitale Verkeersmanagementregels van MobilitymoveZ.NL maken wegbeheerders de inzet van verkeersmaatregelen beschikbaar voor service providers met als doel de weggebruikers nog beter te informeren. Op deze manier kunnen service providers bijdragen aan het oplossen van verkeersproblemen in de regio. Dit doen zijn o.a. met het verstrekken van accurate en actuele reisinformatie en het informeren over aangepaste rijroutes. In het project ‘Digitale Verkeersmanagementregels’ wordt de basis gelegd om deze strategische verkeersmanagement-informatie te delen met serviceproviders en weggebruikers.

Wanneer wegbeheerders hun netwerkvisie delen met service providers kunnen zij weggebruikers informeren over de inzet van verkeersmanagementregels en adviseren over de meest gewenste routes bijvoorbeeld in het geval van wegwerkzaamheden, evenementen en ongevallen. Hiermee kan de service provider de wegbeheerder dus ondersteunen bij het realiseren van beleidsdoelen.

Monotch speelt een belangrijke rol in het realiseren van een technische data-keten waarin informatie wordt verzameld (bijvoorbeeld vanuit de verkeerscentrale), vervolgens wordt voorbereid voor distributie door een intermediair en daarna wordt verspreid naar de service provider die de verstrekte informatie in applicaties kan verwerken en weer kan verspreiden onder (weg)gebruikers.

Momenteel wordt er gewerkt aan de operationele implementatie van de technische data-keten, waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande oplossingen zoals TLEX.

Voor het volledige persbericht klik hier.

Over MobilitymoveZ.NL
MobilitymoveZ.NL is een experimentele omgeving waar private én publieke partijen slimme mobiliteitsoplossingen testen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen. De focus ligt op de ontwikkeling van connected autonoom rijden, in combinatie met elektrische aandrijving en on-demand services. Door te experimenteren, te ontwikkelen en te oefenen in de echte wereld, wordt stap voor stap duidelijk wat wel en niet werkt. Op gebied van personen- én goederenvervoer.

Project news

Monotch technologie partner in GLOSA ‘rij-assistent’ project

Eind januari testte SmartwayZ.NL samen met autofabrikant Ford en andere marktpartijen een slimme ‘rij-assistent’. Deze techniek geeft automobilisten straks informatie over de tijd tot rood/groen en hoe hard zij moeten rijden om groen te krijgen bij het volgende verkeerslicht. Het ‘Green Light Optimal Speed Advice’- systeem (GLOSA) staat echter nog in de kinderschoenen. Om het verder te ontwikkelen is het noodzakelijk dat grote internationale autofabrikanten testen uitvoeren met GLOSA, zoals Ford nu heeft gedaan op de Automotive Campus in Helmond. De techniek achter GLOSA zorgt voor communicatie tussen auto’s en slimme verkeerslichten waarmee de bestuurder een adviessnelheid krijgt, zodat hij of zij weet hoe hard of zacht gereden moet worden om bij het volgende verkeerslicht (nog net) groen te krijgen.

Monotch zorgde voor de interface om de data van de intelligente verkeerlichten te ontsluiten. Zo maakte Monotch aan de hand van een koppeling met de verkeersregelinstallaties datacommunicatie beschikbaar via een IF2-interface voor de testvoertuigen van Ford.

De testdag op 31 januari was een succes en bod veel inzichten voor vervolgtesten om de bestuurder een reële adviessnelheid te kunnen geven. Want met deze GLOSA ‘rij-assistent’ is veel winst te behalen. De reis wordt niet alleen veel relaxter en comfortabeler voor de bestuurder, het scheelt ook enorm in de uitstoot. Door een betere doorstroming van het verkeer, hoeft er immers minder geremd en opgetrokken te worden. Als het straks echt zo ver is, gaat het ook leiden tot minder vertraging.

GLOSA is nog geen bestaande techniek, maar het is wel een techniek die van meerwaarde kan zijn voor zowel de gebruiker, als de automobielfabrikanten en serviceproviders als de wegbeheerders. Voor deze laatste groep kan GLOSA bijvoorbeeld in ‘lichte variant’ gebruikt worden als sturingsmiddel, mits de kruispunten uiteraard goed blijven werken. Werk aan de winkel dus om het van ontwikkel- naar realisatie te brengen.

Partijen waarmee SmartwayZ.NL samenwerkt binnen dit project zijn: BeMobile, Connected Signals, Dynniq, MAPtm, Monotch, Sweco, Swarco, Vialis, V-tron en Technolution. Ook is een aantal overheidspartners aangesloten, waaronder de gemeente Breda en Helmond en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Link naar het volledige SmartwayZ.NL persbericht.

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken cookies om de inhoud van onze website te personaliseren en het verkeer te analyseren. Hieronder kan je aangeven wat je voorkeuren zijn.

Privacy policy | Sluiten
Instellingen