Project details

Solutions
TLEX I2V Platform
Client
Intercor

Need more information or a demonstration?

We'd love to help you

Intercor

Monotch operator cloud data in Intercor project

Het Intercor project heeft als doel “Day-1” C-ITS diensten te demonstreren en evalueren. Deze diensten zullen worden uitgerold met behulp van hybride ITS technologieën waaronder ETSI ITS-G5 en cellulaire mobiele telecommunicatie netwerken zoals aanbevolen door het EU C-ITS platform. Om de marktontwikkeling die tot grootschalige uitrol van dergelijke diensten moet leiden te bevorderen, dient te worden gezorgd voor gebruikersinteroperabiliteit over de (lands)grenzen heen. En voor producten en diensten die onderling uitwisselbaar zijn.

Intercor heeft verschillende standaarden afgesproken en ontwikkeld. Maar omdat deze nog ontwikkeling zijn, is er behoefte aan verificatie van deze standaarden in zogenaamde Testfests en het verkrijgen van draagvlak voor het toepassen van deze standaarden. Pilots in Brabant van Intercor focussen zich op GLOSA (Green Light Optimal Speed Advice) standard en de Hybride data-interface standaard. Inmiddels heeft Brabant met andere partners in SmartwayZ.NL standaarden opgeleverd maar moet nu de stap van verificatie gezet worden.

Monotch is de Intercor partner die verantwoordelijk is voor de SPAT en MAP cloud-operator dienst en levert o.a. de back office services conform de Intercor hybrid Interface IF2 en broker functionaliteit.

Voor de GLOSA test eind januari zorgde Monotch voor een succesvolle interface om de data van de intelligente verkeerlichten te ontsluiten. Zo maakte Monotch aan de hand van een koppeling met de verkeersregelinstallaties datacommunicatie beschikbaar via een IF2-interface voor de testvoertuigen van Ford.

Over Intercor
InterCor is een Europees project onder leiding van Rijkswaterstaat en gericht op harmonisatie van diensten en verbindt bestaande corridors en initiatieven in Nederland, Frankrijk, Engeland en België. Het project gaat uit van hybride communicatie, dus zowel lange afstand (cellular 3/4G LTE) als korte afstand (WiFi-P). In overleg met stakeholders wordt gewerkt aan het ontwikkelen van consistente specificaties voor hybride communicatie en security en het uitvoeren van tests.

TLEX I2V Platform

A highly scalable platform designed for multi-vendor environments in which large numbers of devices and/or sensors exchange real-time data. In addition to unrivalled performance and scalability, the highest standards for security and privacy are the most important features.

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken cookies om de inhoud van onze website te personaliseren en het verkeer te analyseren. Hieronder kan je aangeven wat je voorkeuren zijn.

Privacy policy | Sluiten
Instellingen