We make traffic talk


Ons platform is de bewezen basis voor verbonden mobiliteit en digitale infrastructuur

[ 01 / over ons ]

Wij spreken de steeds veranderende taal van mobiliteit

We vertalen status naar beweging en verkeer naar vooruitgang. Elke bocht belooft nieuwe kansen. Elke volgende afslag zorgt voor beweging. We blijven bewegen, want stilstaan komt niet in ons woordenboek voor.

We zijn altijd op zoek naar verbeteringen, zeker voor de oplossingen die wij onze klanten bieden. Wij zorgen dat je niet in data silo’s werkt en spreken vloeiend de internationale data taal van mobiliteit.

Data-uitwisseling mogelijk maken tussen verschillende objecten, organisaties en individuen is de essentie van ons werk. We zijn de dirigent en de navigator in de dialoog van alles op, naast en in controle van de weg – de architecten en auteurs van voorwaartse bewegingen.

Meer over ons

[ 02 / Voor wie? ]

Wij werken voor gerenommeerde organisaties

Steden en regio's

Verbeter de bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid en faciliteer realtime verkeersmanagement

Lees meer
Wegbeheerders

Stedelijke en interstedelijke gebieden profiteren van een efficiëntere en veiligere doorstroming van al het verkeer

Leer meer
ITS Industrie

Samenwerken en partnerschappen aangaan om de toekomst van het mobiliteitsecosysteem vorm te geven

Leer meer

[ 03 / Ons platform ]

Met TLEX leg je een bewezen basis voor digitale infrastructuur en verbonden mobiliteit

Ontdek ons platform

Bewezen op grote schaal

Plug-and-play-interoperabiliteit

Meest complete functionaliteit op de markt

Toekomstbestendig

[ 04 / Wat TLEX kan ]

Breng mobiliteit naar een hoger niveau: veiliger, efficiënter en duurzamer

Leer meer

Verbind wegkantapparatuur met weggebruikers

Gebruik het mobiele netwerk via systemen in de auto en smartphone-apps om objecten rechtstreeks en met ultra lage latency via ons platform te laten communiceren.

Bi-directioneel en real-time data-uitwisseling

'Make traffic talk' en laat het verkeer daadwerkelijk een dynamische gesprek met de omgeving voeren. Wissel informatie uit om real-time verkeersmanagement te faciliteren en het verkeer te stroomlijnen.

Kwaliteit & Veiligheid

Wij garanderen de hoogst mogelijke niveaus van kwaliteit en veiligheid. We zijn er trots op dat er sinds onze lancering in 2016 nooit sprake is geweest van downtime of security incidenten.

Governance

Wij geven je nauwkeurige controle over wie welke toegang en mogelijkheden krijgt. Of het nu gaat om wie data kan aanleveren of gebruiken, bij TLEX ben verzekerd van een betrouwbaar toegangsbeheer.

Uitgebreide dashboards en rapporten

We bieden uitgebreide dashboards en inzichten voor alle belanghebbenden, evenals beheerde interfaces en metadata-export, om de prestaties te monitoren, je beleid te blijven verfijnen en je doelen te bereiken.

Alles wat dynamisch is, is potentieel een databron waar je verbinding mee kunt maken. De schaal is ongelimiteerd, zolang deze maar gestandaardiseerd is en de eigenaar van de databron bereid is die met anderen te delen.
Caspar de Jonge Senior Executive Intelligent Transport Systems, Smart Mobility, Smart Cities ‐ Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Met de grootste C-ITS-uitrol ter wereld – Vlaanderen en Nederland samen – hebben we laten zien dat het kan. De implementatie is live en schaalbaar. De weg er naartoe is duidelijk en de architecturen zijn beschikbaar.
Wim Vandeberghe Expert C-ITS en CCAM ‐ Agentschap Wegen en Verkeer
Tampere heeft met TLEX de slimme stadsinnovatie verbeterd, waardoor in de nabije toekomst real-time, datagestuurde beslissingen mogelijk zijn die de efficiëntie en veiligheid van stedelijke gebieden verhogen.
Mika Kulmala Project Manager ‐ Tampere City (Finland)
Het verbinden van alle (bestaande) verkeersapparatuur is essentieel. Het zorgt voor transparantie en stimuleert marktinitiatieven, waardoor er wordt voorkomen dat overheid, steden en wegbeheerders afhankelijk zijn van één specifieke partij.
Vincent Habers Team Data en Diensten, Smart City, Smart Mobility DGMo – Mobiliteit en Gebieden ‐ Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Als je als wegbeheerder voorbereid wilt zijn op de toekomst (en wilt kunnen communiceren met autonome voertuigen), dan is de implementatie van een centraal C-ITS-systeem noodzakelijk.
Bart Lowyck Program Partner Management for Mobilidata ‐ Imec
Het digitaal volgen van voertuigen voor wegwerkzaamheden levert een waardevolle bron van realtime en betrouwbare data op, die bijdraagt aan de veiligheid van wegwerkers en weggebruikers, een belangrijke ambitie voor Mobilidata.
Erika Decorte Programmaleider Mobilidata ‐ Agentschap Wegen en Verkeer